Hypotetiske virkelighetsscenarioer med en seriøs, filosofisk og underkvalifisert gjeng.

More ways to listen