Lydopptak fra gudstjenestene Lørdagsmøtet og G11, samt fra seminarene våre på Utforsk: gjør god og oppbyggelig undervisning tilgjengelig 24/7! Vår visjon er å "Gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus"; vi utruster disipler i alle livsfaser og løfter Guds nåde og raushet med oss høyt.

More ways to listen