Μια παρέα Eλλήνων ξενιτεμένων στην Αγγλία συζητάνε για την ζωή στο εξωτερικό.

More ways to listen