درهر قسمت این پادکست یک داستان کوتاه از یک نویسنده ی معروف می خوانم و کمی در موردش حرف می زنم. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

More ways to listen