!به پادکست دوگانه خوش آمدیددوگانه، پناهگاهی‌است امن، برای دختران افغانستان. پناهگاهی که بتوانند از تجربه‌های روزمره، ناشی از تحمیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان، و موفقیت‌‌‌های شان در چنین اوضاع سخن بگویند. ما در این مکان مجازی به دنبال راه اندازی گفتگو‌هایی هستیم که راه و بسر همبسته‌گی مان را فراهم سازد. از این طریق می‌خواهیم از چالش‌ها و مشکلاتی آگاه شویم که زنان و دختران هم‌ سن و سال ما با آن‌ها دست‌ و پنجه نرم می‌کنند. در جامعه‌ی سنتی افغانستان، سخن گفتن از مسایل زنان و دختران، از ترس، اضطراب، شجاعت و حتا امید و آرزو‌های شان غالبا تابو تلقی می‌شود. به باور ما، پرهیز از گفتگو در رابطه به این موارد، می‌تواند آسیب‌رسان و زیانبار واقع گردد. ازین‌رو، برآنیم که رشته گفتگو‌هایی را پیرامون موضوعات گوناگون مرتبط به زنان و دختران آغازگر شویم؛ از چالش‌ها، فرصت‌ها، اهداف و امید‌‌های متشرک مان به راحتی حرف بزنیم. امید داریم که پادکست دوگانه، روزنه‌یی شود برای دختران افغانستان تا صدای همدیگر را شنیده در این مبارزه احساس ترس و تنهایی نکنند.  در دوگانه، گفتنی‌ها بسیار است؛!هر جمعه‌شب منتظر یک صدای نو باشید

More ways to listen