Sarjassa keskustellaan veteen liittyvistä ympäristökysymyksistä ja kuinka ne liittyvät paikallisiin elinkeinoihin maa- ja metsätaloudessa. *** Vi har med även avsnitt på svenska. Diskussionerna handlar om projektets teman: vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring. KLIVA är ett Interreg Botnia-Atlantica projekt som leds av NTM-centralen i Södra Österbotten. https://kliva.org/

More ways to listen