Sarjassa keskustellaan veteen liittyvistä ympäristökysymyksistä ja kuinka ne liittyvät paikallisiin elinkeinoihin maa- ja metsätaloudessa. KLIVA on Interreg Botnia-Atlantica -hanke, jossa aiheena on vesitase, ekosysteemipalvelut ja metallihuuhtouma muuttuvassa ilmastossa. Hanketta vetää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. https://kliva.org/

More ways to listen