KLIVA-podcast

KLIVA

Tässä podcast-sarjassa keskustellaan veteen liittyvistä ympäristökysymyksistä ja kuinka ne liittyvät paikallisiin elinkeinoihin maa- ja metsätaloudessa. KLIVA on Interreg Botnia-Atlantica hanke, jota johtaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tekstiversiot jaksoista löytyvät hankkeen kotisivuilta: kliva.org. *** Diskussionerna i denna podcast handlar om KLIVA-projektets teman: vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring. KLIVA är ett Interreg Botnia-Atlantica projekt som leds av NTM-centralen i Södra Österbotten. Textversioner av avsnitten hittas på: kliva.org.

More ways to listen