Digital etik | Per Axbom, rådgivare digital etik | Möjligheter och risker med AI

Thursday 25 January 2024
00:00
00:00

Möt några av Sveriges främsta digitala influencers som på olika sätt dagligen driver digitaliseringen framåt på ett föredömligt sätt inom sina respektive områden i öppna, inspirerande samtal med Consids vd Peter Hellgren. Temat? Digitalisering.

More ways to listen