Бизнес, брат

Перфектният Подарък

Ние сме целеустремени и амбициозни мечтатели. Решихме да създадем място, където да споделяме нашите успехи, проблеми и терзания в бизнеса, с цел те да бъдат полезни на хора, решили да тръгнат по неутъпкания път на предприемачеството!

More ways to listen