Enhver idiot kan lage podcast, noe dette er ett godt eksempel på. En podcast om ingenting med Jan Erik Paulsrud, Erik Hjelmstad og Lars Taralhagen

More ways to listen