00:00
00:00

مظنون مایکل که از سر کار برگشت دید دور خانه‌شان نوار زرد کشیده‌اند. منبع: مجله‌ی تگزاس مانثلی نویسنده:Pamela Colloff | ترجمه: هدیه کعبی | روایت: ...

More ways to listen