Mēs varam kļūt brīvi cilvēki, ja apzināsimies savu nebrīvi, savu atkarību no vecās sistēmas. EGOsistēmas gribētu, lai tu turpini tās patērēt, bet būdams brīvs, tu izvēlies veidot savas EKOsistēmas.

More ways to listen