Pre život so zmyslom. Ide o krátke biblicke zamyslenia na rôzne témy a príležitosti. Autor pôsobí v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza www.ecavprievidza.sk Viac o Biblických zastaveniach na https://biblickezastavenia.sozmyslom.com/ a www.sozmyslom.com

More ways to listen