Podcast fra Naviair - hvor vi starter med at sætte fokus på uddannelsen til flyveleder, men hvor der også er plads til andre emner indenfor dansk flyveledelse og luftfart.

More ways to listen