פיני וצנצי

All•in & פיני גרשון & נדב צנציפר

אגדת ספורט והסקופר הכי גדול של עיתונות הספורט בישראל עוברים בכל שבוע במנהרת הזמן לאירוע ספורט שכולנו זוכרים עם מרואיין מעניין אחר.

More ways to listen