Dritt’n i midt’n – ledelse av folk og flokk!

Mobilise AS

En podkast med fokus på fagfeltet frivillighet. Der vi tar opp temaer innenfor frivillighet, ledelse, organisering, samhandling og det å være i skvis både ovenfra og nedenfra. Vi håper at fokuset på fagfeltet frivillighet kan være med å gi deg som jobber med å tilrettelegge og administrere for frivillig innsats får den anerkjennelsen dere fortjener. I tillegg så håper vi at du kanskje kan la deg bli inspirerte og kanskje ta med deg noen tips fra podkasten vår.

More ways to listen