לא סותמים

All•in & דרור רפאל & הדר לוי

הדר לוי ודרור רפאל. כל המוסיף גורע.

More ways to listen