پادکست فارسی رادیو چرخ - Radio Charkh

Abbas Rezaei

هر اپیزود از رادیو چرخ نتیجه سرک کشیدن به گوشه ای از دنیای علم، تکنولوژی و مهندسیه...

More ways to listen