En podcast fra Kiwa om informasjonssikkerhet. Få konkrete tips til hvordan din bedrift kan sikre verdiene deres og være rustet mot trusler og angrep. Podcasten er laget i samarbeid med NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring.

More ways to listen