Podcasty Polityki Insight skupiają się na najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych, analizujemy krajowe, europejskie i globalne trendy.

More ways to listen