Dette er Eileen sin podcast om sensitivitet. Hva er det? Hvordan finne sin styrke i det å være sensitiv. Hvordan møte omverdenen på best mulig måte?

More ways to listen