De Tussenruimte is een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag. Een ruimte waar mensen vanuit verschillende perspectieven de realiteit ontdekken, bevragen en vormgeven. Waar sprekers zich in vrijheid en gelijkheid kritisch tot elkaar verhouden en van elkaar leren. De programmering geschiedt door een onafhankelijk programmamaker, journalist Bas Mesters. De Tussenruimte is een initiatief van EMMA. De Groene Amsterdammer is mediapartner.

More ways to listen