S14 E171

#171. Nadświetlny obserwator

Nauka XXI wieku
0:00
0:00