Episode 30

Uncut: “Vi skulle egentligen behöva pausa”. Per Axbom om ansvar och etik inom digital utveckling

greppaUX
0:00
0:00