Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor

Lund University Institute for Public Affairs

Ett samtal om aktuella ämnen i politik, förvaltning och samhälle. Samtalen leds av forskare som är knutna till Institute for Public Affairs (Inspa) vid Lunds universitet. Läs mer på www.inspa.se.

More ways to listen