پادمز: مزه مزه کردن کتاب (خلاصه کتاب ها)

Podmaz

لذت شنیدن کتاب های خواندنی. ما کتابهایی را که خواندیم، خلاصه میکنیم و شما هم می توانید آن ها را مزه مزه کنید. ما را در مسیر این تلاش همراهی کنید. بزرگترین کمک شما به ما و سرزمینمان در پهنه کوچک این پادکست، معرفی آن به دوستانتان است.

More ways to listen