Podcasty Goyki 3 Art Inkubatora w Sopocie - wywiady, rozmowy, debaty, nagrania spotkań z Literackiego Sopotu i inne. Goyki 3 Art Inkubator jest samorządową instytucją kultury w Sopocie, której zadaniem jest tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych.

More ways to listen