Visste du at det finnes totalt ca 16000 folkegrupper i verden, og at fremdeles er ca 7000 av disse for "unådde" å regne, og at nærmere 3 milliarder mennesker lever bak murer som hindrer dem i å høre om Jesus? I denne podcasten fra Norea Mediemisjon tar Jostein og Roald pulsen på misjon blant de minst nådde. Vi snakker om hva som definerer en folkegruppe som "unådd", og vi snakker om hvilke muligheter vi har for å nå inn bak de stengte grensene. Det er dessverre slik at kun 1% av verdens misjonsmidler i dag prioriteres mot de unådde. Ganske så urettferdig! Dette må vi gjøre noe med.

More ways to listen