Pri každej veľkej duchovnej obnove v Cirkvi nechýbali púštni otcovia. (Irenee Hausherr, SJ)

More ways to listen