00:00
00:00

«روی این زمین زیباتر از تو نیست» منبع : نیویورکر نویسنده: David Grann ترجمه: هدیه کعبی روایت: علی بندری تدوین: امید صدیق‌فر (با تشکر از حسین نجÙ...

More ways to listen