Ένα Ελληνικό podcast για την Amiga. Συζητήσεις, νέα, παρουσιάσεις και tips γύρω από την Amiga και τα λειτουργικά συστήματα που έχουν εμπνευσθεί από το AmigaOS, όπως τα MorphOS και AROS.

More ways to listen