Continguts especialitzats sobre la protecció de dades personals al sector públic. Visió pràctica. Analitzem els drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades personals. Pòdcast elaborat fruit de la col·laboració entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Transcripcions pòdcasts (Accessibilitat): https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/trans_pod_pd/inici.html

More ways to listen