Music, Love, Books and the Moon...

Altea Kaso

Le të përpiqemi të kuptojmë një copëz të pazëllit të pafundëm,kompleks dhe të paqendrueshëm që formojnë mendimet,ndjenjat dhe veprimet tona gjatë gjithë udhëtimit tonë në atë të ashtuquajturën botë.

More ways to listen