Denne podkasten er laget for deg som ønsker råd og støtte på din karrierevei. Ved å dele kunnskap og erfaringer fra jobben vår med veiledning i Karriere Oslo ønsker vi å bidra til at dere som lytter til oss opplever dere litt mindre alene med de store spørsmålene rundt karriere. Vi håper også at vi kan inspirere deg til å ta valg som er riktige for deg. Bestill karriereveiledning: https://karriere.oslo.no/ Spørsmål eller ønsket tema for podkasten kan sendes til: adine.dorum@osloskolen.no

More ways to listen