پادکست «تاکسی مَد» اولین پادکست انگیزشی نمایشی، به زبان فارسی‌ست که هر دوهفته یکبار مهمان گوشی‌های شماست. پادکست تاکسی مَد محصولی از گروه مَد،مجله‌ی الفبای درون است

More ways to listen