Hans Rosenfeldt och en pratglad panel som inte får tveka, upprepa sig eller lämna ämnet. Ansvarig utgivare: Katarina Svanevik

More ways to listen