Third Sector Insights / Trydydd Sector Mewn Golwg

TNL Community Fund

Third Sector Insights is a knowledge and learning podcast from The National Lottery Community Fund in Wales. It's created to give a platform to organisations funded by The National Lottery Community Fund across Wales, to share the knowledge and insight they’ve gained through their projects. Mae Trydydd Sector Mewn Golwg yn bodlediad gwybodaeth a dysgu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru. Mae wedi'i greu i roi llwyfan i fudiadau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ledled Cymru i rannu’r wybodaeth a mewnwelediad maent wedi’i ennill drwy eu prosiectau.

More ways to listen