بنام پروردگار مهربان دنبان کننده گان گرامی رادیو ترخان 📻 السلام علیکم 🤚 سلام های ما را پذیرا شوید؛ امید وارم صحت سلامت باشید. هدف ما آگاهی دهی است ( خبرها، معلومات های دینی، آموزشی، فرهنگی و تفریحی). برای معلومات بیشتر با ما بپیوندید و دوستان تان را دعوت نماید تا ما را دنبال بکنند. تشکر از عزیزان که به این صحفه پیوستن و علاقه مندی نشان میدهند. شاد موفق باشید. Website Link: https://bad-mash.com/tarhanfm/ Radio Link: https://zeno.fm/radio/radio-tarhan/ Instagram Link: https://www.instagram.com/tarhanradiotv/ Facebook Link: https://www.facebook.com/radiotarhan Support this podcast: https://anchor.fm/tarhanradiosy/support

More ways to listen