Dito sa Usapang Sosyal, pinag-uusapan namin ang iba't-ibang mga bagay at nangyayari dito sa Pilipinas kasama ang mga eksperto at iskolar sa larangan ng agham panlipunan. Sana may matutunan kayo sa pagdidiskusyon namin dito.

More ways to listen