ธรรมสู่อมตะ

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

ธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎก บรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโกเอื้อเฟื้อบทธรรม โดย พ.อ. ธงชัย แสงรัตน์ เผยแผ่เป็นธรรมทาน ไม่แสวงหากำไร โดย ไทยไตรปิฎกติดตามได้ธรรมอื่นๆได้ที่ https://thaitripidok.com

More ways to listen