Theatr Iolo is the leading Welsh children’s theatre company, creating high quality experiences that are stimulating, surprising and meaningful for children and their adults.Theatr Iolo yw cwmni theatr blaenllaw Cymru i blant, yn creu profiadau graenus sy’n symbylol, sy’n syfrdanu ac sy’n arbennig i blant ac i’w hoedolion.

More ways to listen