Bez modrín | Podcasty neziskovej organizácie Centrum Slniečko

Centrum Slniečko, n.o.

www.bezmodrin.sk Bez modrín je súčasťou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá už takmer 25 rokov pomáha obetiam domáceho násilia. Bez modrín je platforma prevencie a vzdelávania. Zameriavame sa na osvetu, edukáciu a prevenciu, a to prostredníctvom vzdelávacích programov, komunikačných kampaní a legislatívnych návrhov. V našich podcastových rozhovoroch sa rozprávame o rôznych podobách násilia, diskriminácie, či manipulácie a v podcastových minisériách Stratené a Medúza sa sústreďujeme na šírenie povedomia o špecifických formách domáceho, sexuálneho alebo rodovo podmieného násilia.

More ways to listen