Bez modrín | Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko

Centrum Slniečko, n.o.

Nenásilne o násilí, komunikácií, ale aj o médiách, reklame, jazyku, odpúšťaní, rozvodoch a šikane na školách. Bez modrín sú rozhovory s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá sa viac ako 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. Moderuje Martina Slováková, dramaturgiu a produkciu relácie zabezpečuje Melánia Kurpielová a tím OZ Prima. www.bezmodrin.sk

More ways to listen