Bez modrín | Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko

Centrum Slniečko, n.o.

Nenásilne o domácom násilí, manipulácií, menšinách, emóciách, zraniteľných skupinách, komunikácií, ale aj o médiách, reklame, jazyku, odpúšťaní, rozvodoch a šikan Bez modrín sú rozhovory s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá sa viac ako 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. Moderuje a projekt Bez modrín kreatívne vedie Martina Slováková. www.bezmodrin.sk

More ways to listen