O’u hoff fwyd i’w lein-yp delfrydol, ymunwch â Dion a Naomi wrth iddynt ddysgu sut y byddai eu gwesteion yn cydlynu eu Un Noson Olaf nhw. From their favourite food to their ultimate line-up, join Dion and Naomi as they learn how their guests would coordinate their ‘Un Noson Olaf’ (‘One Last Night’).

More ways to listen