BrascoBlues Podcast Radio

BrascoBlues Podcast Radio

BrascoBlues is een podcast over de geschiedenis en het ontstaan van The Blues. We fileren het leven van authentieke originele blues artiesten en wat hen dreef om blues artiest te worden? Op deze manier wil BrascoBlues deze unieke muziekstijl meer aan de man brengen zodat ook zij die niet vertrouwd zijn met de Blues er van kunnen leren genieten. Blues moet zo, doorheen deze woelige tijd van een wereldwijde identitaire crisis, kunnen overleven.Team BrascoBluesBrascoBlues is a podcast about the history and origin of The Blues. We will explore the lives of authentic original blues artists and the things that drove them to become blues artists? In this way BrascoBlues wants to promote this unique music style so that even those who are not familiar with the Blues can learn to enjoy it. Blues must be able to survive this turbulent time of a global identity crisis.Team BrascoBlues

More ways to listen