Svart og Hvitt

Philip Rynning Coker og Magnus Winterstoe

Philip er svart og Magnus er hvit. De er to gode venner som snakker om rasisme.

More ways to listen