مجله شنیداری نبشت

Nebesht

مجله نبشت در سال ۱۳۹۲ به عنوان یک مجله ویژه ادبیات داستانی فارسی به جمع رسانه‌های فارسی‌زبان پیوست و به سرعت مورد استقبال خوانندگان فارسی زبان در ایران، افغانستان و دیگر کشورها قرار گرفت. نویسنده‌های زیادی از افغانستان، ایران و ... برای نبشت مقاله و داستان نوشته‌اند. در آغاز پنجمین سال فعالیت نبشت تصمیم بر آن شد که حوزه فعالیت آن را گسترش دهیم و در کنار تمرکز بیشتر بر ادبیات و فرهنگ، به شکلی تازه به سیاست، فلسفه و مسائل اجتماعی نیز بپردازیم. هدف نبشت طرح پرسش‌های اساسی در این حوزه‌ها و ترغیب نویسندگان و مخاطبان به تفکر انتقادی و تحلیلی و انتشار پاسخ‌های بدیع متفکران به این پرسش‌هاست

More ways to listen