Lương Trainer

Lương Trainer

Xin chào các bạn, tôi là Phạm Văn Lương hay có biệt hiệu là Lương Trainer. Tại Podcast này tôi sẽ chia sẻ các chủ đề về phát triển bản thân và phát triển kinh doanh.

More ways to listen