Τα αδέλφια του ζιφιού και τα δικαιώματά τους

Saturday 12 February 2022
00:00
00:00

Υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες κήτη και μεγάλα θηλαστικά και ποια είναι; Τι κοινωνίες δημιουργούν και τι κώδικα επικοινωνίας έχουν; Πρέπει να τα προσεγγίζουμε όταν τα ξεβράζει η θάλασσα για να τα βοηθήσουμε; Ποιοι ασχολούνται με την περίθαλψή τους και τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε το θαλάσσιο οικοσύστημα από το οποίο εξαρτάται η επιβίωσή τους; Οι ειδικοί δίνουν όλες τις απαντήσεις στην Αθηναΐδα Νέγκα και στο podcast Blue is the new green.

More ways to listen