Klimatsnack

Niklas Hild, Rikard Windh och gäster

Kreativa samtal om klimatlösningar idag och i framtiden. För privatpersoner och företag. Vi bjuder in gäster som är aktiva inom klimatarbetet och diskuterar, delar och inspirerar till åtgärder.

More ways to listen