Илимзар - негизинен Орто Азия чөлкөмүндөгө жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөр, чөлкөм тууралуу жазылган илимий эмгектер тууралуу подкаст. Алгачкы сезону Эсимде радио берүүсүнүн эпизоддорунан турат. Экинчи сезон Антропология илимине кириш катары пландалды.

More ways to listen