اینجا براتون داستان زندگی افراد مشهور و تاثیرگذار رو تعریف می‌کنیم. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

More ways to listen